VIES ORDENADES PER SECTOR

CODI VIA GRAU QUAL MTS OBSERVACIONS
CONGOST DE GASÓ
A1 ESPERO DE LES ORENETES 6a **** 28
A2 LA PORTA DELS SOMNIS 7b+ *** 30
A3 ??? 6a+ 20
A4 ???
EL MORRAL
B1 ???
ELS MAQUIS
C1 ENSAIMADA CONECTION 7b+ **** 35
C2 DAU AL SET L1 V+ **** 20
C22 DAU AL SET L2 7a+ **** 25
C3 SAC DE GEMECS L1 V+ *** 20
C32 SAC DE GEMECS L2 7a **** 22
C4 ARREBATO L1 V ** 20
C42 ARREBATO L2 8b ***** 25
C5 PER INSTINT L1 V ** 20
C52 PER INSTINT L2 7b+ ***** 25
C6 CARAMELS DE CARAMELLES L1 V+ ** 25
C62 CARAMELS DE CARAMELLES L2 6c **** 25
C7 ESPERÓ DELS ROJOS L1 6a+ *** 15
C72 ESPERÓ DELS ROJOS L2 6b *** 35
C8 4 ACRES I UNA MULA V+ **** 18
C9 DIT I FET 6c **** 18
C10 PONTELO, PONSELO 6a+ 20 portar friends i tascons
LA COSTERA
D1 EL GARIMPEIRO 8a+ *** 20
D2 COL.LOCAT DE COLA CAO 7a+ *** 28
D3 METEORITO 6a ** 20
D4 VIA DEL MARTÍ ? **** 25
D5 LLIGAT AL PARA-XOCS 7a+ *** 18
D6 AFTER HOURS 6b ** 20
D7 ??? 6a+ 20 portar friends i tascons
D8 EN PROJECTE 0
AJAGUDES
E1 AJAGUDES 1 6a *** 10
E2 AJAGUDES 2 V+ *** 10
E3 AJAGUDES 3 6a *** 10
E4 AJAGUDES 4 6a *** 10
E5 AJAGUDES 5 V+ *** 10
E6 AJAGUDES 6 6a *** 10
L'ESCUT
F1 LA PENITÈNCIA 7a+ *** 15
F2 L'ALZINETA 6b+ ** 13
F3 LA GARRAPINYADA 6a *** 18
F4 VIA DEL PATO 7a *** 15
F5 ORQUÍDIA NEGRA 7c+ **** 25
F6 ENIGMA 7b ***** 35
F7 LLUM DE LLUNA 7c **** 15
F8 SOMIATRUITES 7b+ **** 15
F9 ??? 7a 18
SECTOR BLAU
G1 LA BELLA DE LA CONCA L1 6c *** 15
G12 LA BÈSTIA DE LA CONCA L1 6c *** 15
G2 LA BÈSTIA DE LA CONCA L2 7b+ *** 20
G21 LA BELLA DE LA CONCA L2 7b+ ***** 20

inici --presentació(correu) -- accessos -- zones -- llistat per grau